Uusimmat tiedotteet

22.5.2020

VUOSIKOKOUS 2020

Aika: Lauantai 13.6.2020 klo 14.00

Paikka: Kahvila + Keittiö Sylvi, Nuutajärvi, Urjala

Sään salliessa kokous pidetään ulkotiloissa.

Kokouskutsu lähetetään yhdistyksen jäsenille toukokuun alkupuolella.

Merkitse ajankohta jo nyt allakkaasi!

5.7.2019

VUOSIKOKOUS 2019

Sunnuntaina 19.5.2019 Nuutajärvellä pidetty vuosikokous tiivistetysti:

 • Osanottajia oli 14 henkilöä.
 • Tilaan toivottiin useampiakin ranta-asukkaita ja yhteisrannan osakkaita päättämääm yhteisistä asioista!
 • Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
 • Hallituksen erovuoroisille jäsenille (Paavo Koliseva ja Esko Huhtanen) myönnettiin ero ja tilalle valittiin kolmivuotiskaudelle uusina jäseninä Leena Mäntysaari ja Tarja Ylitalo.
 • Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019 vahvistettiin.
 • Jäsenmaksuksi päätettiin 20 euroa/henkilö.
 • Vapaaehtoiseksi kannatusmaksuksi päätettiin edelleen 50 euroa.
 • Evästettiin hallitusta jäsenkannan kasvattamiseksi sekä ranta-asukkaiden että yhteisrannan osakkaiden keskuudessa.
 • Julistettiin järvirauha 2019.

Jäsemaksuilla katetaan yhdistyksen normaalit, juoksevat menot. Vapaaehtoisella kannatusmaksulla varaudutaan lähivuosien hankintoihin.

Pankkiyhteys: Pro Valajärvi ry, FI09 5488 4340 0200 90 (Urjalan Osuuspankki)

Hallitus toivoo, että jäsenmaksut maksettaisiin kesä-heinäkuussa.

Järvirauhan julistamisen myötä jokaisen toivotaan ottavan huomioon naapurinsa sekä heidän levon ja virkistäytymistarpeensa.

Rentouttavaa, lämmintä ja aurinkoista kesää!

9.9.2018

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Aika: Sunnuntai 23.9.2018 klo 14.00

Paikka: Kahvila + Keittiö Sylvi, Nuutajärvi, Urjala

Käsiteltävä asia: Ruoppaus 2018

Tervetuloa!

27.6.2018

VUOSIKOKOUS 2018

Sunnuntaina 20.5.2018 Nuutajärvellä pidetty vuosikokous tiivistetysti:

 • Osanottajia oli 16 henkilöä.
 • Tilaan toivottiin useampiakin ranta-asukkaita ja yhteisrannan osakkaita päättämään yhteisistä asioista.
 • Hallituksen erovuoroiselle jäsenelle (Maire Lehtinen) myönnettiin ero ja tilalle valittiin kolmivuotiskaudelle uutena jäsenenä Jarmo Palonen.
 • Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 vahvistettiin
 • Jäsenmaksuiksi päätettiin 20 euroa/henkilö.
 • Vapaaehtoiseksi kannatusmaksuksi päätettiin 50 euroa.
 • Evästettiin hallitusta syksyllä 2018 kaavaillun ruoppauksen toteuttamiseen liittyvissä asioissa.
 • Julistettiin järvirauha 2018.

Jäsemaksuilla katetaan yhdistyksen normaalit, juoksevat menot.

Vapaaehtoisella kannatusmaksulla varaudutaan lähivuosien hankinoihin.

Pankkiyhteys: Pro Valajärvi ry, FI09 5488 4340 0200 90 (Urjalan Osuuspankki)

Hallitus toivoo, että jäsenmaksut maksettaisiin alkukesästä.

Järvirauhan julistamisen myötä jokaisen toivotaan ottavan huomioon naapurinsa sekä heidän levon ja virkistäytymistarpeensa.

Hyvää, lämmintä ja aurinkoista kesää!

28.4.2018

VUOSIKOKOUS 2018

Aika: Sunnuntai 20.5.2018 klo 14.00

Paikka: Kahvila + Keittiö Sylvi, Nuutajärvi, Urjala

Kokouskutsu lähetetään yhdistyksen jäsenille toukokuun alkupuolella.

Keskustelunaihe: Syysruoppaus 2018

Merkitse ajankohta jo nyt allakkaasi!

28.4.2018

PRO VALAJÄRVI RY 10 VUOTTA

Pro Valajärvi ry täytti alkuvuodesta 10 vuotta. Yhdistys on perustettu 20.1.2008 ja rekisteröity 24.04.2008. Perustavan kokouksen puheenjohtajana toimi Maire Lehtinen.

Alkuperäisistä hallituksen jäsenistä ovat työn touhussa edelleen mukana Paavo Koliseva, Merja Löyttymäki, Pekka Nurmi, ja Esko Huhtanen unohtamatta yhdistyksen kunniapuheenjohtajaa Kalervo Tiensuuta.

Suurin tähänastinen ponnistus on ehdottomasti ollut padon rakentaminen ja veden pinnankorkeuden vakiinnuttaminen. Molemmilla toimilla on ollut huomattava vaikutus Valajärven nykyiseen hyvään kuntoon ja virkistysarvon nousuun. Patoprojektin puuhamiehena toimi työtunteja ja ponnisteluja säästämättä Risto J. Rantala.

Kiitokset yhdistyksen alullepanijoille!

28.4.2018

JÄTEVESI

Ympäristöministeriö on tiedotteessaan 16.3.2017 (Haja-asutuksen jätevesisääntelyn kohtuullistaminen voimaan huhtikuussa) esittänyt valtioneuvoston hyväksymän asetuksen tietoja, jolla haja-asutuksen jätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevan sääntelyn kohtuullistaminen ja selkeyttäminen saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi.

Voimaan tulleella ympäristönsuojelulain muutoksella ei ole vaikutusta uudisrakennuksiin. Niillä on edelleen oltava lain puhdistusvaatimukset täyttävä jätevesienkäsittely. Merkittäviä liennytyksiä tulee ennen 2004 rakennetuille kiinteistöille. Asetettu määräaika kunnostaa jätevesijärjestelmä jää voimaan ainoastaan vesistön tai meren läheisyydessä tai pohjavesialueella sijaitseville kiinteistöille. Muilla alueilla tulee kiinteistöjen jätevesijärjestelmä kunnostaa vasta tiettyjen remonttien yhteydessä.

Ranta- ja pohjavesialueilla on reilu vuosi aikaa laittaa järjestelmät kuntoon

Perustason puhdistusvaatimuksen täyttämisen määräaikaa, joka siis koskee vain enintään 100 metriä vesistöstä tai merestä sijaitsevilla sekä vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella olevia kiinteistöjä, jatkettiin 31.10.2019 asti.

Tarkempaa tietoa asiasta löytyy Internetistä, esim.

Https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/haja-asutuksen-jatevesisaantelyn-kohtuullistaminen-voimaan-huhtikuussa

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170019

Https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170157

30.8.2017

PETANKKI- JA MÖLKKYKILPAILUT VALAJÄRVELLÄ

Sunnuntaina 20.8.2017 Valajärven ensimmäisissä ranta-asukkaiden petankki- ja mölkkymestaruuskilpailuissa paikalla oli 12 pelaajaa, joista arvottiin neljä kolmen hengen joukkuetta. Kaksi joukkuetta aloitti petankilla ja toiset kaksi mölkyllä. Ja sitten vaihdettiin peliä.

Joukkueet olivat tasokkaita, tasaväkisiä ja kesämielisiä. Parhaaksi seuloutui joukkue, jossa pelasivat Hertta Huhtanen, Ahti Mäntysaari ja Paavo Anttila (12 v!). Joukkue voitti omassa erässään sekä petankin että mölkyn.

Maire Lehtisen lahjoittaman pääpalkinnon, vanhan apteekkipullon, voittajaksi seuloutui voittajajoukkueen keskuudesta Hertta Huhtanen. Onnittelut!

Valokuvia mittelöstä on valokuvat-sivustolla

9.8.2017

Valajärvi-petangi- tai/ja -mölkkykisa Valajärven ranta-asukkaille

Tervetuloa peli-iltapäivään Töllintielle (70) Leena ja Ahti Mäntysaaren pihalle sunnuntaina 20.8. klo 15, leikkimielellä, mutta tosissaan.

Ilmoittautuminen sähköpostiosoitteeseen leena.mantysaari(at)gmail.com viimeistään keskiviikkona 16.8. klo 18 mennessä.

Katsotaan joukkueet paikan päällä.

Tervetuloa

t: Leena ja Ahti

17.6.2017

Sunnuntaina 28.5.2017 Nuutajärvellä pidetty vuosikokous tiivistetysti:

 • Osanottajia oli peräti 18 henkilöä.
 • Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
 • Hallitukseen valittiin vanhat jäsenet.
 • Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2017 vahvistettiin
 • Jäsenmaksuiksi päätettiin 20 euroa/henkilö.
 • Vapaaehtoiseksi kannatusmaksuksi päätettiin 50 euroa.
 • Julistettiin järvirauha 2017.

Jäsemaksuilla katetaan yhdistyksen normaalit, juoksevat menot.Vapaaehtoisella kannatusmaksulla varaudutaan lähivuosien hankinoihin.

Pankkiyhteys: Pro Valajärvi ry, FI09 5488 4340 0200 90(Urjalan Osuuspankki)

Hallitus toivoo, että mahdollisimman moni muistaisi maksaa jäsemmaksunsa alkukesästä.

Järvirauhan julistamisen myötä jokaisen toivotaan ottavan huomioon naapurinsa sekä heidän levon ja virkistäytymisen tarpeet.

Hyvää, lämmintä ja aurinkoista kesää!

4.4.2017

Pro Valajärvi ry.

Vuosikokous 2017

Aika: Sunnuntai 28.5.2017 klo 14.00

Paikka: Nuutajärvi, Urjala

MERKITSE AJANKOHTA JO NYT ALLAKKAASI!

30.11.2016

Tervehdys, hyvä Valajärven ystävä!

Kesäiset riemut ja tapahtumat ovat nyt sitten muistoissa, muistioissa ja valokuvissa.

Vaikka vesi velloo jälleen ensi jäätymisen jälkeen valtoimenaan ei Valajärven veden lämpötila ei enää houkuttele uimaan. Syksyn todelliset lumisateet tekevät tuloaan peittääkseen maan lumen alle. Pato on onneksi pysynyt hyvässä kunnossa ja kuosissaan sekä veden korkeus hallinnassa.

Hyvä niin!

Kesällä pidetyssä Pro Valajärvi ry:n vuosikokouksessa osanottajia oli varsin niukasti, mikä hieman harmistuttaa yhdistyksen hallitusta, sillä vuosikokoushan on paras tilaisuus ja mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksemme toimintaan ja kehittää sitä.

Tämä vuosikokouksen ajankohta on askarruttanut useamminkin hallitusta. Onko ajankohta oikea? Pitäisikö kokous siirtää kesäkuun alkupuolelta toukokuun alku- tai loppupuolelle? Tai kokonaan toiseen ajankohtaan. Onko sunnuntai-iltapäivä kohdallaan vai onko lauantai-iltapäivä parempi?

Mikä on sinun mielipiteesi? Kerro oma näkemyksesi (helmikuun alkuun mennessä) asiasta parhaiten tuntemallesi hallituksen jäsenelle tai lähettämällä sähköpostia yhdistyksen sihteerille. Yksi asia on kuitenkin varma, kokousta koskevaa tiedotusta lisätään merkittävästi ensi vuonna.

Kesällä pidetyn vuosikokouksen niukka osanottajamäärä on saattanut vaikuttaa myös siihen, että jäsenmaksuja on kertynyt hitaanlaisesti. Toisena syynä on lienee jäsenmaksusta kertoneen jäsenviestin lähettämisen ajankohta keskellä kesää.

Tähän jäsenmaksujen (15 euroa/hlö) kertymisen vilkastumiseen voivat vaikuttaa kaikki ne, joiden osalta se on jäänyt epähuomiossa tms. suorittamatta. Jäsenmaksun vastikkeena me kaikki saamme nauttia vapaana lainehtivasta Valajärvestä, jonka veden laatu on todella hyvällä tasolla. Sen luulisi innostavan ja kiinnostavan kaikkia rannan ja lähialueiden asukkaita sekä järvessä polskivia uimareita.

Talvea, lunta, joulua ja kevätaurinkoa odotellessa.

t. LSuo

6.8.2016

Kesäinen tervehdys!

Vuoden 2016 veden laatu on mitattu keskellä vilkkainta lomakautta (25.7.) ja tulokset näyttävät todella hyviltä. Tulokset on esitetty Valajärvi Urjalassa -sivulla.

Pidetään jatkossakin hyvää huolta Valajärvestä. Se on meidän kaikkien yhteinen etu!

Venetsialaiset on elokuun viimeisenä viikonloppuna vietettävä veneily- ja mökkeilykauden päätösjuhla. Venetsialaisia pidetään myös veden, tulen ja valon juhlana. Lähde Wikipedia.

Miltäköhän Valajärvi näyttää elokuun viimeisenä viikonloppuna?

Lauri Suomalainen, sihteeri

28.04.2016

Tervehdys Valajärven ystävä!

Talvi on takana ja uusi mökkeilykausi on jälleen käynnistymässä. Veden korkeus on keväisissä lukemissa ja luonto virkeimmillään; lehdet ovat puhkeamassa, kukat puskevat esille ja ilma on täynnä luonnon ääniä.

Vuonna 2015 järvi oli avoin lähes vuoden loppuun asti ja veden pinta jäätymisen aikaan korkealla. Järven pato on kestänyt talven koettelemukset hyvin, vain pienehkö ylivuoto on ollut havaittavissa padon loppupäässä.

Kotisivuja on päivitetty valitettavan verkkaisesti. Sivujen tietoja on nyt täydennetty, tarkistettu ja lisätty, valokuvat on järjestetty aikajärjestykseen. Erityisesti luontosivustoa on muokattu, jotta järven ja sen ympäristön luonto tulisi tutummaksi ja nautittavammaksi kaikille Valajärven ympäristössä asuville ja liikkuville. Muistathan ilmoitella havainnoistasi ja/tai lähettää kuviasi kaikkien iloksi!

Ilmoittanette tapahtuneista muutoksista tilustenne omistussuhteissa, jotta tiedotteet ja viestit menevät suoraan oikeaan osoitteeseen ja vieläpä ajoissa. Kustannusten kurissapitämisen tiimoilta ilmoittanet myös oman sähköpostiosoitteesi, ellei asia ole jo kunnossa.

Yhdistyksen vuosikokous on päätetty pitää sunnuntaina 12.6.2016 klo 16 Nuutajärvellä (Kahvila-ravintola AALTO). Merkinnet tilaisuuden heti almanakkaasi ja saapunet paikalle keskustelemaan yhdistyksemme toiminnan kehittämisestä Valajärven hyväksi. Varsinainen kutsu kokoukseen lähetetään toukokuussa.

Hyvää ja virkistävää kevättä!

Lauri Suomalainen

13.7.2015

Tervetuloa Pro Valajärvi ry:n kotisivuille!

Yhdistyksen tavoitteena on edistää vesien suojelua ja huolehtia Valajärven tilasta. Pro Valajärvi antaa suosituksia ympäristön ja vesien hoidosta sekä suunnittelee ja toteuttaa Valajärven alueen hoito- ja kunnostustoimenpiteitä.

Näiltä sivuilta löydät tietoa yhdistyksen toiminnasta, Valajärven tilasta ja sitä ympäröivästä luonnosta. Kotisivujen elävöittämiseen voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenet.

Uudet jäsenet ovat tervetulleita!

Hyvää kesän jatkoa!

Paavo Koliseva

Puheenjohtaja