Tapoja ja Ohjeita

Järvirauha

Valajärvelle on vuodesta 2012 lähtien vuosikokouksen yhteydessä julistettu järvirauha, jonka tarkoituksena on muistuttaa järven rannalla ja vesillä toimivia ottamaan huomioon naapurinsa sekä lähellä että kauempana.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että järvellä ja sen ympäristössä

  • kunnioitetaan naapurisopua ja -rauhaa
  • noudatetaan jokamiehenoikeuksia
  • puututaan esille tuleviin epäkohtiin ajoissa ja rauhallisella mielin.

Miten voin huolehtia Valajärvestä

Valajärven vaikutusalueella toimivat voivat huolehtia järven kunnosta mm. seuraavilla tavoilla:

  • viemäröintijärjestelmä on lain ja asetusten edellyttämässä kunnossa
  • välttämällä pyykinpesua järvessä tai sen välittömässä läheisyydessä
  • käsittelemällä vedelle haitallisia aineita muualla kuin järven vaikutuspiirissä ja estämällä näiden aineiden pääsyn järveen tai maastoon

Mökkiläisen jätehuolto

Valajärven ja sen ympäristön jätehuollosta vastaa Loimi-Hämeen jätehuolto, ellei asukas itse huolehdi jätehuollostaan.

Mökkiläisen jätevedet

Uuden jätevesiasetuksen mukaan asukkaiden jätevesien käsittelyjärjestelmien on oltava lain ja asetuksen määrittämässä kunnossa maaliskuussa 2018.

Veneily

Soutaminen on suositeltavaa liikuntaa kaikille järven äärellä asuville ja vieraileville. Kukin välttäköön kuitenkin soutelemasta aivan toisten mökkirannassa tai muuten häiritsemästä järven rannalla olijoita. Luonnon huomioon ottaminen on itsestäänselvyys, esim. lintujen poikaset ja pesät.

Moottoriveneilyä järvellä on syytä välttää, erityisesti aikaisina aamu- ja myöhäisinä iltatunteina. Häiriön (mm. ääni) minimoimiseksi perämoottorin koko on perusteltua rajoittaa alle 4 kW (5 hp).

Kalakanta ja muu eläimistö

Järven kalakanta muodostuu seuraavista kalalajeista: Hauki, ahven, siika, särki, ruutu, säynävä, lahna ja kiiski.

Järvessä ei ole tehty hoitokalastusta eikä koekalastusta. Valajärvi jäätyi kokonaan vuonna 2003, jolloin valtaosa järven kalakannasta kuoli.

Valajärveen on istutettu rapuja kesällä 2004. Muutamia rapuja on saatu vuosien mittan.

Kalastussäännöt ja -luvat

Valajärvi on jaettu kolmeen kalastusalueeseen, Urjalankylän, Nuutajärvenkylän ja Koskioisten osakaskunnat.

Kalastusluvan hankintaan liittyvät asiat selviävät Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalueen internetsivustojen kautta.